Polityka Prywatności

Drodzy Nasi!

Dbamy o twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z usług oferowanych w naszym sklepie internetowym Eko-Wallpaper czuł się komfortowo. Dlatego też informujemy Cię (choć na pewno już to wiecie), że od 25 maja zaczniemy stosować nowe przepisy o ochronie danych osobowych -RODO. Wszystkie informacje o sposobach przetwarzania Waszych danych osobowych oraz o prawach, jakie posiadacie w związku z ich przetwarzaniem, znajdziecie w naszej Polityce prywatności, na stronie sklepu internetowego www.eko-wallpaper.pl.

 1. Firma PHU „Eko-Wallpaper” Ekologiczny Druk Dominik Sachajdak z siedzibą: Ul. Św. Bartłomieja 5, 34-116 Spytkowice jest Administratorem Twoich danych osobowych.
 2.  Mamy Twoje dane, bo postanowiłeś skorzystać z naszych usług w obrębie serwisu pod adresem www.eko-wallpaper.pl.
 3. Przetwarzamy Twoje dane, bo tylko tak możemy wykonać dla Ciebie usługę, więc musisz je podać, jeśli mamy współpracować.
 4. Twoje dane udostępniamy jedynie podmiotom, dzięki którym możemy realizować dla Ciebie umowę w pełni.
 5. Pamiętaj, że ze swoimi danymi możesz zrobić wszystko - od modyfikacji po usunięcie.

Poniżej prezentujemy ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz sklep internetowy.

Administratorem danych osobowych:

Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem sklepu internetowego Eko-Wallpaper prowadzony pod adresem http://www.eko-wallpaper.pl jest Drukarnia Wielkoformatowa: PHU „Eko-Wallpaper” Ekologiczny Druk Dominik Sachajdak z siedzibą pod adresem ul. Św. Bartłomieja 5, 34-116 Spytkowice, NIP 5512337768, nr REGON 366087753 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dane kontaktowe Administratora:

Tel.: +48 576-353-742

E-mail: biuro@eko-wallpaper.pl

Poczta: Ul. Św. Bartłomieja 5, 34-116 Spytkowice

Dane osobowe:

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam twoich danych osobowych.

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego i świadczeniem usług w nim oferowanych.

Przetwarzanie danych:

Sklep internetowy Eko-Wallpaper będzie zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów:

 •  nazwisko i imię,
 •  adres do wysyłki zamówionego towaru
 •  adres poczty elektronicznej,
 •  numer telefonu.

Podanie Danych:

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji zamówienia.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, oraz usunięcia bez podania przyczyn. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@eko-wallpaper.pl.

Informację handlowe będą przekazywane drogą elektroniczną (e-mail) wyłącznie w przypadku, gdy wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Przetwarzając twoje dane osobowe, stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Twoje prawa:

Masz prawo:

 • dostępu do twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • żądania usunięcia
 • żądania ograniczenia przetwarzania
 • przeniesienia danych do innego administratora danych,

a także prawo:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących ciebie danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Nasze dane kontaktowe to: biuro@eko-wallpaper.pl.

Jeśli uznasz, że twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Cele przetwarzania oraz Odbiorcy danych (podmioty z usług, których korzystamy):

W celu realizacji umowy, sklep internetowy www.eko-wallpaper.pl,  może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

 1.  W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:
 • DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028368, posiadająca NIP: 526-020-41-10.
 • MAGNAT NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Kaliska 35a/21, 63-400 Ostrów Wielkopolski); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472119; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 6222783796; REGON: 302504646; adres poczty elektronicznej: biuro@polkurier.pl, telefon kontaktowy 625917272.
 • POCZTA POLSKA SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000334972.
 1. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie, jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie Internetowym są:
 • Transferuj.pl (tpay.com) Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5 494 980.00 PLN (wpłacony w całości).
 1.  W przypadku wszystkich odpłatnych Usług dodatkowo:

Dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur oraz podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową.

 • Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS - 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy 60 000,00 zł, adres e-mail: biuro@wfirma.pl, zwaną dalej wFirma.pl.
 1. W przypadku świadczenia usługi pośrednictwa w rejestracji domen internetowych:

Rejestratorowi domen internetowych.

 • OVH Sp. z o.o., mającą swoją siedzibę we Wrocławiu przy ul. Karola Miarki 6-10 lok. 3-4, (50-306)

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Inne strony internetowe:

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pozostałe dane gromadzone przez sklep internetowy:

Sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Okres przetwarzania:

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania twoich danych, lub
 • ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron, lub
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą, lub
 • zostanie przyjęty twój sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania twoich danych był uzasadniony interes administratora, lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
 • w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Polityka Cookies:

W celu zapoznania się z Polityka Cookies należy przejść do https://www.eko-wallpaper.pl/polityka-cookies.html