Zwroty/Reklamacje

Fototapety, Obrazy na płótnie, Folia OWV, Plakat, są produktami wykonywanymi na zamówienie Klienta. To Klient określa parametry zamówienia: wybiera zdjęcie, materiał, wymiar wydruku. Realizacja każdego projektu realizowana jest według wytycznych Klienta.
Zamówiony przez Klienta produkt jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Nabywcy nie przysługuje. 
W przypadku zakupu gotowych produktów przysługuje możliwość zwrotu w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

  1. Termin obowiązywania rękojmi wynosi dwa lata i rozpoczyna z dniem, w którym Klient otrzymał przesyłkę z zamówionym towarem.
  2. Sklep Eko-Wallpaper, nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice w wyglądzie towaru dostarczonego od oferowanego przez sprzedającego. Obraz oglądany na ekranie monitora może nieznacznie odbiegać kolorystycznie od obrazu wydrukowanego i wynika to z różnicy w sposobie prezentowania obrazu na danym monitorze. Takie odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.
  3. Klient jest zobowiązany w ciągu trzech dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z towarem zgłosić drogą mailową bądź pocztą reklamacje, dotyczącą uszkodzenia paczki lub towaru.
  4. Towar i jego zgodność z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, wyraźna różnica w kolorach), należy sprawdzić przed montażem. W przypadku zauważenia jakichkolwiek niezgodności należy to zgłosić jeszcze przed dokonaniem montażu. W innym przypadku towar w stanie nie uszkodzonym nie może zostać przesłany, co jest jednoznaczne z niemożliwością reklamacji wad, które powinny być zgłoszone przed montażem.
  5. Klient, który zgłasza wadę produktu, jest zobowiązany odesłać wadliwy produkt, w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Sklep jest zobowiązany w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych zakończyć proces reklamacyjny. Za jego zakończenie uznaje się określenie stanowiska, liczone od momentu dostarczenia towaru. Jeżeli Sprzedający nie wywiąże się z podanego terminu, uprawnia tym samym Nabywcę do rozwiązania umowy i żądania zwrotu pieniędzy za złożone zamówienie.
  6. Szkody, które powstały wskutek nieprawidłowych lub niezgodnych z przeznaczeniem działań Nabywcy w trakcie montażu towaru, jego użytkowania nie zgodnie z przeznaczeniem oraz stosując nieodpowiednie środki czyszczące, nie stanowią podstawy do roszczeń wobec Sprzedającego.
  7. Jeżeli dostarczona paczka posiada widoczne ślady uszkodzenia lub otwierania istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony, należy ten fakt zgłosić kurierowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. Należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się z Nami. W innym przypadku reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru podczas transportu nie będą rozpatrywane.